Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Grup de producători
Unelte personale
Actiuni document

Grup de producători

Grupurile de producători îndeplinesc mai multe funcţii fundamentale în  cadrul dezvoltării rurale şi anume, contribuie la generarea si păstrarea lanţului alimentar ajutând ca toate ramurile acestuia sa primească preţul corect în schimbul produselor şi serviciilor oferite şi să continuie la garantarea calităţii mărfii si cantităţii necesare de produse alimentare pentru consumatorul final precum şi la un nivel de dezvoltare mai mare pentru membrii grupului ce duce la un nivel de trai mai bun pentru comunitatea acestora.

Cooperare si comunicarea între actori, reprezintă factorii decisivi pentru succesul grupurilor de producatori.

Grupul de producători nu poate fi confundat cu alte tipuri de organizaţii, el are misiunea clară de a îmbunătaţi cantitativ si calitativ rezultatele obţinute de membrii săi. Scopul  lor constă în elaborarea, organizarea şi desfaşurarea de activităţi în domeniul agricol precum şi repectarea drepturilor fermierilor aşa cum sunt ele reglementate de normele internaţionale aplicabile in domeniu, dar si cu actele normative din România.

Printre obiectivele grupurilor de producatori se numara:

 • o mai bună administrare a resurselor şi bunurilor;
 • un mai bun acces la resursele naturale, fundamentale pentru producţie;
 • un mai bun acces la servicii şi credite;
 • participarea la procesele de luare a deciziilor în cadrul cărora se stabileşte distribuţia bunurilor si politicilor care afecteaza contextul în care aceste organizaţii produc şi işi comercializează produsele.

Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, a pus la dispoziţia celor interesaţi de asociere, Masura 142 ” Înfiinţarea grupurilor de producători” fiind principala masura pentru stimularea grupurilor de producători. Pe lângă aceasta mai sânt şi altele:

 • Submasura 4.2.1 a axei LEADER, dedicată în mod specific stimulării activităţilor de cooperare, atunci când acest lucru este considerat adecvat, conform strategiei de dezvoltare locală;
 •  Măsura 1.2.1 ”Modernizarea exploatatiilor agricole” care ajută producătorii să impulsioneze transformările necesare ce pot  duce la creşterea competitivităţii exploataţiilor;
 •  Măsura 1.2.3 ”Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere”;
 • Măsura 1.4.1 ”Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă”, poate constitui un stimul pentru încurajarea micilor producători in scopul integrării acestora într-o forma asociativă.

Axa 1- ”Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol si forestier" abordeaza prin măsura 1.4.2 ”Înfiinţarea grupurilor de producători” problema reţelelor subdezvoltate de comercializare a  produselor fermelor, prin sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători şi asigurarea unei bune colaborări verticale între procesatorii agricoli si lanţurile de distribuţie. Prin această măsura se încurajează înfiinţarea grupurilor de producători din sectorul agricol, zootehnic, si silvic în vederea obţnerii unor produse de cea mai bună calitate care să îndeplinească standardele comunitare, prin aplicare de tehnologii de producţie unitare  si sprijinirea pătrunderii pe piaţă a membrilor grupului.

Beneficiarii eligibili pot fi grupurile de producători recunoscute  şi care au primit avizul Ministerului Agriculturii pentru o anumită grupă de produse începand cu data de 01.01.2007 până la 31.12.2013, conform legislaţiei în vigoare. Se exclud de la finanţare grupurile recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin programul SAPARD sau de la bugetul naţional, precum si organizaţiile de producători din sectorul legume fructe ce beneficiază de sprijin prin Regulamentul nr. 2200/ 1996, precum şi organizaţiile de producători de hamei.

Dintre cele 92 de grupuri de producatori recunoscute în România pe diferite grupe de produse, pâna la sfârşitul anului 2012 au fost selectate 40 de proiecte pe măsura 1.4.2 în valoare de 6.351.849,00 Euro. Suma acordată prin aceastaă măsură, se calculează anual în funcţie de valoarea producţiei comercializate anual de catre grupul de producători recunoscut cu conditia ca valoarea vânzărilor să depăşească anual 100.000 Euro. Schema  de sprijin pentru grupurile de producători presupune acordarea a 5 rate anuale în primii 5 ani de la data recunoaşterii grupului de producători. Dosarul cererii de plată pentru prima tranşă, poate fi depus după 60 de zile de la data încheierii contractului de finanţare, dar numai după un an calendaristic de la data recunoaşterii grupului de producăatori. Plata ratelor anuale ale sprijinului se va face pe baza facturilor aferente producţiei comercializate, calculate si înregistrate pentru perioada unui an calendaristic de funcţionare. Termenul de  efectuare a plăţilor este de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care cererea de plată a fost înregistrată la Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit.

Prin măsura 1.4.2 se acordă sprijin public nerambursabil de 100%, conform regulamentului Comisiei Europene.


Principalii furnizori de inputuri (sămânţă, îngraşăminte, ierbicide, insecticide,  tratamente) ai grupului.

Trebuie precizat faptul că, deşi negocierile se fac la nivel de grup, contractele si facturile pentru aceste inputuri se fac individual pe fiecare societate in parte.

1. S.C. COMFERT S.R.L.

2. S.C. DACHIM S.R.L.

3. S.C. AGRICOVER S.R.L.

4. S.C. CARGILL ROMANIA S.R.L.

5. S.C. INTERAGRO S.R.L.


Principalii furnizori de utilaje agricole.

 La nivel de grup furnizorii oferă discounturi in funcţie de numărul utilajelor achiziţionate  pe totalul asociaţiei, oferind posibilitatea membrilor să se garanteze reciproc în cazul achiziţionării prin leasing. S-au pus de asemenea în aplicare sistemul buy- back prin care utilajele ce nu erau achitate erau retrase de la societatea respectivă şi erau direcţionate către un alt membru al grupului care dorea acel utilaj, asta în situaţiile în care nu se găsea o alta solutie de reintegrare printr-un alt program de finanţare care să- i permita fermierului să achite utilajul  prin alte condiţii de plată.

1. S.C. BRISE GROUP ROMANIA S.R.L.

2. S.C. IPSO S.R.L.

3. S.C. VOGEL & NOOT S.R.L.


Principalii clienţi la vânzarea cerealelor.

1. S.C. AGRO CHIRNOGI S.R.L.

2. S.C. TITAN S.R.L.

3. S.C. BARTER TRADUNG S.R.L.

4. S.C. BUNGE S.R.L.

5. S.C. COMFERT S.R.L.

6. S.C. EXPUR S.R.L.

7. S.C. MARIA TRADING S.R.L.

8. S.C. ILSA S.R.L.


Strategiile de management.

      Achizitionarea inputurilor funcţioneaza după reguli bine stabilite pentru membrii grupului si anume:

 •     membrii sunt obligaţi să prezinte la sediul asociaţiei necesarul de inputuri la începutul fiecărei campanii agricole. Se centralizează comenzile şi se organizează licitaţii la care paticipă toate societaţile furnizoare de inputuri interesate. În urma acestor licitaţii firma care ofera discountul cel mai mare la lista de produse necesare va încheia un contract cadru cu asociaţia, urmând ca ulterior să se încheie contracte individuale cu fiecare societate membră a grupului.

   Asigurarea culturilor. După încheierea campaniilor de semănat se centralizează la nivelul grupului suprafeţele corespunzătoare fiecărei culturi agricole, după care se transmite societaţilor de asigurări suprafeţele ce urmează a fi asigurate împreună cu condiţiile pe care asigurătorii trebuie să le respecte la prezentarea ofertei finale. La nivelul grupului, ofertele finale vor fi analizate de catre  consiliul director împreună cu o persoana care  este agent de asigurări şi oferă consultanţă gratuită grupului. În final asigurările se vor încheia  de către toţi membrii grupului cu compania care oferă cotele cele mai mici si condiţiile cele mai avantajoase.

   Vanzarea cerealelor.

Membrii grupului sunt obligaţi prin statut să comercializeze prin Consortiu 75% din producţia realizată, astfel înaintea campaniilor agricole de recoltat, preşedintele grupului negociază cu principalii clienţi, următoarele tipuri de contracte:

1. Contracte Futures- cu sau fara avans pentru cei care sunt dispusi sa renunte  la o parte din productie inca dinaintea recoltarii, la un pret stabilit care  indiferent de fluctuatiile pietei va ramane acelasi.

2. Contracte de Custodie, care se incheie pentru anumite cantitati de cereale , pentru anumite perioade de timp care vor sta un custodia clientului o perioada de terminata de timp si care ii ofera posibilitatea clientului sa vanda in momentul in care considera ca pretul este maxim. Acest tip de contract scuteste de la plata prestarilor de servicii deponentul marfii, dar obliga in acelasi timp ca marfa sa fie vanduta catre custode.

3. Contracte de prestari servicii, care se incheie pe perioade nedeterminate de timp si care in schimbul unor tarife stabilite prin contract marfa este pastrata in conditii optime de calitate pana in momentul in care proprietarul marfii decide sa vanda marfa prestatorului sau altui client..


Proiecte realizate.

MĂSURA 1.4.2- ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI

Titlu proiect- ”SPRIJINIREA ASOCIAŢIEI CONSORŢIU DE EXTENSIE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DIN COMUNA VÎLCELELE, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI , ÎN SCOPUL REALIZĂRII DE INVESTIŢII PENTRU ASIGURAREA COMERCIALIZĂRII ÎN COMUN A PRODUSELOR”.

 • obiectivul proiectului- achiziţionarea un siloz în leasing care sa deservească membrii grupului;
 • perioada de implementare- 2008/ 2013;
 • valoare totala nerambursabilă- 390.000, 00 Euro

 

Navigation
Autentificare


Ai uitat parola?
« Aprilie 2020 »
Du Lu Ma Mi Jo Vi Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 

Realizare tehnica SC CST Impex SRL

Powered by Plone, the Open Source Content Management System